Ανακήρυξη έτους Κασομούλη

Νέα

Φίλοι και φίλες, η Επιτροπή Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει την τιμή να σας παρουσιάσει  στην νεοπαγή ιστοσελίδα μας, την ανακήρυξη του 2021, έτους  που σηματοδοτεί το πέρασμα 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ως

«έτους Κασομούλη Νικόλαου, του αγωνιστή του 1821 και του  λογίου και Απομνημονευματογράφου της Ελληνικής Επαναστάσεως, εκ Δυτικής Μακεδονίας ορμωμένου»

Η επιλογή υπήρξε προϊόν ώριμης σκέψης, προερχόμενης από την μελέτη του  πολύ σημαντικού έργου του Νικολάου Κασομούλη «Ενθυμήματα Στρατιωτικά»,  στο οποίο ο συμπατριώτης μας καταγράφει την ιστορία του «Αρματολισμού» και της Επανάστασης ως αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που συντελέστηκαν στην διάρκειά της και μάλιστα ως ένας εκ των συμμετασχόντων στην πολιορκία του Μεσολογγίου.

Το έργο του Κασομούλη που έφερε στο φως ο ιστοριοδίφης Γιάννης Βλαχογιάννης, δημοσιεύοντάς το, είναι το ίδιο και ίσως περισσότερο σημαντικό από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, τα οποία εξέδωσε επίσης ο Βλαχογιάννης.

Και όμως η Δυτική Μακεδονία δεν όρθωσε το ανάστημά της μέχρι σήμερα να τονίσει την αξία των απομνημονευμάτων του και να διεκδικήσει ως πατρίδα του την τιμή και την δόξα που της πρέπει, όχι μόνο για την αγωνιστική του δράση, αλλά πριν από όλα για την συνεισφορά του στην εξιστόρηση του Αγώνα, τον οποίο θα τιμήσουμε το 2021.

Με την αφορμή λοιπόν της επικείμενης επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ανακηρύσσοντας ως πνευματικό ίδρυμα που σέβεται την ιστορία του τόπου  το 2021 ως «έτος Κασομούλη», ζητάμε από τους φορείς της περιοχής να μας συνδράμουν στην προσπάθεια πολιτισμικής ανάδειξης της σημασίας των «Ενθυμημάτων» του και από τις εκπαιδευτικές αρχές να συμπράξουν στην προσπάθειά μας να αναδειχτεί η προσωπογραφία του ως μία από αυτές που πρέπει να τιμάται στα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας κάθε  χρόνο, την 25η Μαρτίου.

Γιατί πρέπει να θυμόμαστε πως η τιμή στους ανθρώπους του τόπου μας επιστρέφει σε μας και μας δικαιώνει..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΑ Σ. ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ