Η επιτροπή Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα από τα οχήματα προώθησης της πολιτιστικής δημοκρατίας και απευθύνεται σε πολίτες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ανεξάρτητους επιστήμονες, καλλιτέχνες, επιμελητές, συλλόγους κ.α.

 

Όραμα της Επιτροπής Πολιτισμού

Να διευρύνει και να προάγει τις ευκαιρίες πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής έκφρασης και να επιχειρήσει να παρέμβει και να διαμορφώσει, μέσα από τις δράσεις της, μια ανοικτή, πλουραλιστική και πολυπολιτισμική κοινωνία.

 

Σκοπός της Επιτροπής

Να αποτελέσει η Επιτροπή Πολιτισμού τη γέφυρα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την τοπική κοινωνία.

 

Στόχοι της Επιτροπής

  • Να δημιουργήσει ουσιαστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές καθώς και την τοπική κοινωνία για θέματα που αφορούν την πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη του τόπου που βρίσκεται και δραστηριοποιείται το ΠΔΜ.
  • Να διευρύνει και να εμπλουτίσει το γνωσιακό υπόβαθρο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως των φοιτητών, ιδιαίτερα σε θέματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
  • Να τονίσει τη σημασία της παραγωγής και μετάδοσης της πολιτισμικής κληρονομιάς από γενιά σε γενιά.
  • Να συμβάλλει στη διεύρυνση της επικοινωνίας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με τις τοπικές κοινωνίες.
  • Να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό εστιάζοντας στον άνθρωπο φοιτητή.
  • Να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές σχετικά με θέματα ανθρωπιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.
  • Να ενθαρρύνει και να συμβάλλει στην εξωστρέφεια του ΠΔΜ, τονίζοντας, πέρα από την επιστημονικότητα, και τον κοινωνικό και ευρύτερο ρόλο του.
  • Να προβάλλει το Πανεπιστήμιο ως βασικό ανθρωπιστικό θεσμό και κύριο πεδίο συνάντησης ιδεών και ρευμάτων σκέψης, ως χώρο ανοιχτό σε προβληματισμούς και κριτική, και να τονίσει τον ουμανιστικό και ποιοτικό του χαρακτήρα.

 

Οι Αξίες μας

Εθελοντική προσφορά

Κοινωνική ευαισθησία

Αλληλεγγύη

Συλλογικότητα

Πολυπολιτισμικότητα

 

Η ιστορία πίσω από το λογότυπο της Επιτροπής Πολιτισμού

Στην Δεσκάτη Γρεβενών, μόλις δύο χιλιόμετρα από την πλατεία της κωμόπολης (Νοτιότερο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας), βρίσκεται η υπερ-αιωνόβια βελανιδιά, ηλικίας 1.300 ετών. Πρόκειται για μία σπάνια βελανιδιά, που σύμφωνα με  την δενδροχρονολόγησή της, φαίνεται να φύτρωσε περίπου το 720 μΧ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 658 μέτρων και το ύψους της ξεπερνά τα είκοσι τρία μέτρα.

Ο κορμός της βελανιδιάς αποτελεί αναπαράσταση του τοπικού εθίμου της Δεσκάτης Γρεβενών “Ανδρομάνα” ανήμερα της Ζωοδόχου Πηγής το Πάσχα.! Η Ανδρομάνα είναι ένας χορός όπου οι χορευτές σχηματίζουν μια ανθρώπινη πυραμίδα!

Στο έδαφος το λογότυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε προοπτική ανάπτυξη βάθους αποτελεί το έδαφος ανάπτυξης του αιωνόβιου δέντρου.

Τι εκφράζει για εμάς το λογότυπο;

Τους βασικούς στόχους ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου – μια ακατάσχετη ενέργεια προς τα έξω, που, ωστόσο, προέρχεται και πηγάζει από μέσα κι από βαθιά…

Την ανάπτυξη, λειτουργία, καρποφορία και διαμοίρασμα των πνευματικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών κατακτήσεων.

Συμβολίζει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο ΠΔΜ και τη δημιουργία, την έμπνευση την πνευματική και ψυχική μετατόπιση που δημιουργεί ο πολιτισμός με τη μορφή ενός δέντρου με βαθιές ρίζες που του δίνουν ζωή.

Αποτυπώνει τον κόσμο που θέλουμε να φτιάξουμε για την κοινωνία, τους φοιτητές μας. Για τα παιδιά μας.