Δράσεις

Η Καστοριά και η ευρύτερη περιοχή της: Ιστορία, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τοπογραφία, τέχνη – Επιστημονική διημερίδα στη μνήμη του Καθηγητή Πάνου Τσολάκη

Δράσεις

Ο Τομέας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων…

Νεωτερικά στοιχεία στη ζωγραφική της Δυτικής Μακεδονίας από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα: Η περίπτωση της Εράτυρας (Σέλιτσας)

Δράσεις

Κύκλος Εισηγήσεων με τίτλο “Ψηφίδες Τοπικής Ιστορίας” που διοργανώνει η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών υπό την αιγίδα της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και ώρα 6.30μμ.…

Διαδικτυακό Συνέδριο

Δράσεις

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» οργανώνουν στις 10 και 11 Απριλίου 2021 (ώρα έναρξης 10:00) διαδικτυακό συνέδριο…