Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Πρόεδρος Επιτροπής

Γιάννης Ζιώγας

Ζωή Γοδόση

Αμαλία Τριανταφυλλίδου

Σωτήρης Λιούκρας

Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης