Νεωτερικά στοιχεία στη ζωγραφική της Δυτικής Μακεδονίας από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα: Η περίπτωση της Εράτυρας (Σέλιτσας)

Δράσεις

Κύκλος Εισηγήσεων με τίτλο “Ψηφίδες Τοπικής Ιστορίας” που διοργανώνει η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών υπό την αιγίδα της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και ώρα 6.30μμ.

Θέμα: Νεωτερικά στοιχεία στη ζωγραφική της Δυτικής Μακεδονίας από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα: Η περίπτωση της Εράτυρας (Σέλιτσας)

Εισηγητές:
Ζωή Γοδόση, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Θεοχάρης Τσάμπουρας, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Κοζάνης, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Συντονίστρια: Βασιλική Διάφα-Καμπουρίδη, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής ΑΠΘ

Σύνδεσμος εκδήλωσης: https://zoom.us/my/uowm.ot1