Επιστημονικό συνέδριο «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αι. και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία»

Νέα

Η εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση του 1821 θα διεξάγει συνέδριο με τίτλο «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20 ου αιώνα και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία», στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 στη Φλώρινα, στο χώρο του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου. Η έναρξη θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.

Το συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους τα γεγονότα του 20 ου αιώνα διαμόρφωσαν την πολιτιστική και πολιτειακή ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας και παράλληλα δίνει έμφαση στην εθνική, κοινωνική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα της περιοχής όπου αναπτύσσεται μια δυναμική με ένα διαρκές διασυνοριακό και πολιτιστικό διακύβευμα.

Οι θεματικές περιοχές του συνεδρίου αφορούν:

α) Ιστορία: Κρίσεις, διεθνείς σχέσεις, γεωγραφικά όρια και σύνορα, ταυτότητες.
β) Εκπαίδευση: Ενσωμάτωση προγράμματα σπουδών, αξιολόγηση, σχολικά εγχειρίδια, γλώσσα.
γ) Δίκαιο: Αναθεωρήσεις Συνταγμάτων, Δικαιοπραξίες, Αστικό Δίκαιο.
δ) Κοινωνία: Οικονομία, μετανάστευση, πολιτική, θρησκεία.
ε) Τέχνες και Πολιτισμός: Λαϊκή τέχνη, μουσεία – συλλογές, αρχιτεκτονική, αθλητισμός, διατροφή, μουσική – χορός, φωτογραφία, κινηματογράφος.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων τα επιστημονικά ενδιαφέροντα άπτονται των θεματικών του Συνεδρίου. Η παρακολούθηση του θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται. Στο τέλος, θα δωθούν σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης από την Εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι, με το πέρας της διεξαγωγής του Συνεδρίου, η Εταιρεία θα εκδώσει επιστημονικό Τόμο Πρακτικών.