Η Ε.Ι.Φ. του Π.Δ.Μ. συμμετέχει στο Δίκτυο των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Περισσότερα για το δίκτυο Ε.Ι.Φ. των Ελληνικών Α.Ε.Ι. εδώ