Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης: Αναγνώριση, διαχείριση και πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό

Το εγχειρίδιο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στα ΑΕΙ και σε οργανισμούς έρευνας: Κατευθυντήριες Γραμμές & Εργαλεία

Τελική έκδοση του ‘’Οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα’’